רוכבת הדרסז' המובילה בעולם לא יכולה להתחרות כי טרם סיימה את חופשת הלידה

התאחדות הרכיבה העולמית לא מאפשרת לג'סיקה וון ברדו-רנדל, רוכבת הדרסז' המדורגת מס' 1 בעולם כיום, להתחרות בגרמניה במהלך ספטמבר משום שטרם סיימה את חופשת הלידה שלה.

על פי חוקי ההתאחדות, רוכבת שילדה מפסיקה להתחרות למשך 6 חודשים לאחר הלידה. וון ברדו אמורה לחזור לתחרויות לאחר ה-18 באוקטובר, וההתאחדות לא מאשרת לה לחזור להתחרות לפני כן – למרות שהיא מעוניינת בכך.

"אנחנו מבינים את הרצון להתחרות, אולם חופשת הלידה המינימלית עומדת על 6 חודשים", נמסר מה-FEI.

כאשר רוכב או רוכבת מבקשים לצאת לחופשת מחלה או חופשת לידה, ולהפסיק להתחרות, 50% מהנקודות שצברו מששת החודשים המקבילים בשנה הקודמת נשמרים, ולכן ההתאחדות לא מאפשרת לרוכבים לשנות את דעתם, ועליהם לסיים את ששת החודשים באופן מלא.

בהתאחדות הרכיבה טוענים כי התקנות נועדו לשמר הוגנות בתחרות, אולם עיון בנוסח המלא של החוקים מצביע על כך שרוכבים בהחלט יכולים לחזור לפעילות לפני תום ששת החודשים, אבל אז הם לא יקבלו את הנקודות שצברו.

וון ברדו מסרה כי היתה מוכנה לוותר על הנקודות שצברה, אולם ההתאחדות לא שינתה את דעתה בנושא.