למה סוסים מפהקים?

למה סוסים מפהקים

אוכלי עשב מפהקים לעתים רחוקות, אולם בעלי סוסים דווקא רגילים לראות את חבריהם בעלי הרעמה פוערים פה ומפהקים.

למה סוסים מפהקים?

חוקרים פולנים וצרפתים בחנו את נושא הפיהוקים בקרב סוסים. הם השוו בין שתי קבוצות של סוסים – קבוצה אחת שחיה בתנאים כמעט טבעיים, וקבוצה שחיה בתנאים מבויתים. ממצאי המחקר הראו כי:

  • הפיהוקים היו חלק מהתנהגות חברתית.
  • זכרים לא מסורסים (סטאליונים) פיהקו יותר מכל שאר מיני הסוסים.
  • נקבות בוגרות וזכרים מסורסים פיהקו מעט מאוד.

החוקרים הסיקו כי הפיהוקים קשורים קשר הדוק להתנהגות חברתית, לרמה גבוהה של טסטוסטרון או למתח חברתי שנובע מהאינטראקציה בין שני סוסים זכרים. החוקרים טענו גם כי ייתכן שפיהוקים בתדירות גבוהה בקרב סוסים מבויתים, עלולים להצביע על תנאים לא מתאימים שיש לשפר.