כבר בעידן הברונזה היתה העדפה לסוסים ממין זכר

סוסים בעידן הברונזה

ייתכן ששמעתם אנשי סוסים אומרים שסוסים זכרים מסורסים עדיפים על פני נקבות, מפני שנקבות הסוסים דעתניות ובעלות "מצבי רוח", ולכן סוסים מסורסים נוחים יותר לרכיבה.

מחקרים הראו שאין באמת הבדלים התנהגותיים בין זכרים ונקבות בקרב סוסים, אולם נראה שזה לא ממש משנה, שכן ה"אפליה" הזו קיימת משכבר הימים. למעשה, כבר בעידן הברונזה נראה שהיתה העדפה ברורה לסוסים זכרים.

בדיקות DNA שנערכו בשלדי סוסים הראו שכבר בתקופה העתיקה הזו, בעלי סוסים העדיפו סוסים ממין זכר. עוד לפני הבדיקות, החוקרים שיערו כי היו הרבה יותר סוסים זכרים מנקבות באירואסיה, במיוחד לאור העובדה שסטאליונים רבים נמצאו קבורים לצד בני אדם שמתו באותה תקופה.

החוקרים בדקו שלדים של 268 סוסים מתקופות שונות, החל מתקופת האבן. בתקופות המוקדמות, נמצא מספר שווה של זכרים ונקבות. אולם, לפני כ-3,900 שנה, חל מפנה, והחוקרים מצאו הרבה יותר שלדים של סוסים ממין זכר. בתקופה הזו גם החלו לחלחל הבדלים מעמדיים, וגם הבדלים מגדריים בקרב בני האדם. ייתכן שמכיוון שהחברה החלה לנטות יותר לכיוון הגברי, כך קרה גם בתחום גידול הסוסים. עוד משערים החוקרים, כי מכיוון שהנקבות נשמרו לצרכי הרבעה, הסוסים הזכרים היו פחות חשובים, ולכן יצאו איתם לקרב וחשפו אותם לסיכונים גדולים יותר.

צילום" By Adam Jones from Kelowna, BC, Canada – Detail of Bronze-Age Figurine of Horse and Rider – Pre-Christian Gold Relic – Museum of Georgia – Tbilisi – Georgia, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41059494