סייחה שנולדה בטבע עושה את צעדיה הראשונים

רגעים ראשונים של חיים. מקסים!