שקית ניילון יצאה לשוח…

שקית ניילון יצאה לשוח. פגשה סוס במרעה, והנה מה שקרה:

סוס ושקית ניילון