לאחר ש-23 סוסים מתו: תרופה הורמונלית נאסרה לשימוש בארה"ב

התאחדות הרכיבה האמריקאית אסרה על שימוש בתרופה הורמונלית בשם Medroxyprogesterone acetate החל מה-1 בדצמבר, משום ש-23 סוסים מתו לאחר שקיבלו אותה. ההליך להפסקת השימוש בתרופה החל כבר ב-2017, לאחר מספר דיווחים על מוות של סוסים.

התרופה תיאסר לשימוש, אולם סנקציות יוטלו על רוכבים שישתמשו בה רק החל ביוני 2020.

התרופה ניתנה לסוסות המשתתפות בתחרויות, במטרה למנוע ייחום והתנהגות הקשורה בו. יש הטוענים כי התרופה גם מרגיעה סוסים זכרים "חמים". המותג הנפוץ ביותר של התרופה הינו Depo-Provera.

בדיקה העלתה כי 23 סוסים מתו לאחר שימוש בתרופה, וכי היא כלל לא מסייעת במניעת הייחום בסוסות.