24 התנהגויות של סוס המעידות על כאב – סרט תיעודי

סרט תיעודי קצר וייחודי צפוי לצאת ב-30 בספטמבר, הקשור לרווחת סוסים והטיפול בהם. "The 24 Behaviors of the Ridden Horse in Pain" הוא שמו של הסרט (24 התנהגויות של סוס רכוב הנתון בכאב), והוא קורא תיגר על הפרדיגמות בתחום הטיפול…

אין תגובות